06/03/2022

File Excel Bảng chấm công tự động

File Excel Bảng chấm công tự động

https://www.taichinhlinhhoat.com chia sẻ tới các bạn file excel

BẢNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG

Các bạn chỉ khai báo những ngày được nghỉ sau đó file sẽ tự tính và chấm công trừ những ngày nghỉ bạn đã khai báo

File tiện lợi và cần thiết

0 Post a Comment: