05/03/2022

File Excel Quản lý hàng tồn kho theo số lượng

File Excel Quản lý hàng tồn kho theo số lượng

Xin gửi tặng các bạn file Excel quản lý hàng tồn kho đầy đủ các báo cáo (chỉ quản lý số lượng hàng hóa, không quản lý giá trị). File này rất phù hợp với các bạn là thủ kho hoặc những CTy siêu nhỏ.
0 Post a Comment: