06/03/2022

File Excel theo dõi, phân tích công nợ theo tuổi nợ

File Excel theo dõi, phân tích công nợ theo tuổi nợ

https://www.taichinhlinhhoat.com gửi tặng các bạn file excel 

THEO DÕI, PHÂN TÍCH, QUẢN LÝ CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

File này cho phép các bạn theo dõi được diễn biến công nợ, nợ trong hạn, nợ quá hạn của từng khách hàng và  tổng hợp báo cáo công nợ theo tuổi nợ.

Đặc biệt số liệu được lấy theo từng thời điểm bất kỳ mà các bạn muốn. Không nhất thiết phải theo một thời điểm cố định

Cho phép xem được số dư, số tiền quá hạn ngay tại thời điểm hiện hành hoặc tại thời điểm bất kỳ bạn muốn xem.
0 Post a Comment: