06/03/2022

File Excel Sổ quỹ tiền mặt có in phiếu thu phiếu chi

File Excel Sổ quỹ tiền mặt có in phiếu thu phiếu chi

https://www.taichinhlinhhoat.com chia sẻ tới các bạn file excel

SỔ QUỸ TIỀN MẶT CÓ IN PHIẾU THU CHI

File theo dõi chi tiết số tiền thu, chi, tồn quỹ hàng ngày rất tiện cho thủ quỹ

File kết hợp cả mẫu phiếu thu chi để in tự động từ máy tính không phải viết tay


1 nhận xét: