04/03/2022


Phần mềm kế toán được định nghĩa là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và thực hiện các loại báo cáo tài chính một cách tự động theo quy tắc kế toán hiện hành thông qua chương trình máy tính hoặc hệ thống công cụ, ứng dụng trực tuyến. Để thực hiện các nghiệp vụ quản trị kế toán, người quản lý kế toán cần nhập các số liệu, giao dịch và chứng từ sổ sách để phần mềm xử lý. Với cơ chế và quy trình được thiết lập sẵn, phần mềm kế toán sẽ xử lý các số liệu thô và trên cơ sở đó, xây dựng các báo cáo tài chính. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những quan sát, nhận định chính xác trong việc đề ra các mục tiêu tài chính và kinh doanh quan trọng.

Hiện nay nhiều doanh ngiệp nhỏ, số lượng nghiệp vụ ít chưa sẵn sàng hoặc chưa cần thiết phải đầu tư phần mềm tốn kém.  Mình giới thiệu với các bạn Phần mềm kế toán Excel dành cho cách doanh nghiệp siêu nhỏ, tiện lợi, trực quan, dễ sử dụng và kiểm soát luồng số liệu.

Đây là phần mềm do mình tự viết, do cũng là dân kế toán nên mình viết phù hợp với nhu cầu của người làm kế toán, không ôm đồm, tránh rườm rà không cần thiết

NẾU PHÙ HỢP CÁC BẠN CÓ THỂ DOWN VỀ DÙNG MIỄN PHÍ.
Nguồn: https://www.taichinhlinhhoat.com

0 Post a Comment: