05/03/2022

File Excel theo dõi hàng mang đi ký gửi

File Excel theo dõi hàng mang đi ký gửi

Gửi tặng các bạn file theo dõi hàng hóa mang đi ký gửi. File sẽ giúp các bạn theo dõi có hệ thống thời gian, số lượng, giá trị hàng hóa mang đi ký gửi, số tiền đã thu của đại lý ký gửi và số tiền còn phải thu.0 Post a Comment: